อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา API และเว็บไซต์ ด้วย NEST.JS

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา API และเว็บไซต์ ด้วย NEST.JS (Typeorm) ร่วมกับ Docker” โดย นายกิตติพงศ์ พันชน ในวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 6 7 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. “ เมื่อฉันถามตัวเองว่า ‘ใครคือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้?’ คำตอบของฉันคือ ‘คนที่รอไม่ไหวที่จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพื่อกลับไปทำสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อวันก่อน’ ” – ผู้ได้รับรางวัล James Cronin สาขาฟิสิกส์ 1980 Cronin เป็นนักฟิสิกส์อนุภาคที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 1980 เยาวชนกลุ่มนี้คงเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก เพราะพรุ่งนี้พวกเค้าจะได้ตื่นมาอบรม Nest.JS กันต่อ