ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  แบบออนไลน์
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพร เต็งไตรรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ดูคลิปย้อนหลังได้ที่นี้
https://www.facebook.com/SoftEngPYU/videos/4165643513472147