0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 453

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  แบบออนไลน์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพร เต็งไตรรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดูคลิปย้อนหลังได้ที่นี้ https://www.facebook.com/SoftEngPYU/videos/4165643513472147

Read more →

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา API และเว็บไซต์ ด้วย NEST.JS

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา API และเว็บไซต์ ด้วย NEST.JS (Typeorm) ร่วมกับ Docker” โดย นายกิตติพงศ์ พันชน ในวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 6 7 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 – 16.30 น. “ เมื่อฉันถามตัวเองว่า ‘ใครคือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้?’ คำตอบของฉันคือ ‘คนที่รอไม่ไหวที่จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพื่อกลับไปทำสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อวันก่อน’ ” – ผู้ได้รับรางวัล James Cronin สาขาฟิสิกส์ 1980 Cronin เป็นนักฟิสิกส์อนุภาคที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 1980 เยาวชนกลุ่มนี้คงเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก เพราะพรุ่งนี้พวกเค้าจะได้ตื่นมาอบรม…

Read more →